ඒ අඳුරෙ මා හෙලන සුසුම් සැඟවුනාදෙන්- මාලින්ද සෙනවිරත්න

ඒ අඳුරෙ මා හෙලන සුසුම් සැඟවුනාදෙන්- මාලින්ද සෙනවිරත්න

හන්තාන අඩවියේ හමන උඩු සුලං රැල්
පාවෙලා විත් නුඹට සිසිල එක් කලාදෙන්
ඒ සිහිල් පවන් රැලි හමාගොස් කියාපන්
මං තවම සරසවියෙ ඇය නැතිව පාලුවෙන්
වැහි අඳුර හෙමි හෙමින් මේ බිමට වැඩියදෙන්
ඒ අඳුරෙ මා හෙලන සුසුම් සැඟවුනාදෙන්
මේ වැටෙන කඳුලු වැහි පොදට මුසුවුනාදෙන්
හිතේ දුක වැස්සටම හේදිලා ගියාදෙන්
ඇහැල මල් පෙති සිඹින බඹරුනේ අසාපන්
මමත් මලකට කලක් පෙම්කලා හිත යටින්
රොන් ගත්තෙ නැත්තෙ ඒ ආදරය නිසාවෙන්
ගහට වැඩියෙන් මලට ආදරය කලා මං
මල් සුවඳ හමාගෙන නහය අසලින් ඇදී
තාම ඇයගේ සුවඳ හිත පතුලෙ කාවදී
රඟහලට මා යනෙන අතරමග පාරෙදී
නුඹ පෑව රැඟුම් නෙතු මතම මැවිලා හිඳී
මා නැතත් නුඹට තනියක් එපා දැනෙන්නට
මා එක්ක මැවු සිහින එපා මගහැරෙන්නට
මගේ මතකය එපා නුඹෙ හිතේ රැඳෙන්නට
පෙම් හැඟුම් ගලාපන් නුඹේ හිත පිරෙන්නට

NO COMMENTS

Leave a Reply