පුරවගන්න බැරි හිස් තැන් එක්ක  අපිත් හැප්පුනා බං 24 පැයම.- රස්තියාදු චූටි

පුරවගන්න බැරි හිස් තැන් එක්ක  අපිත් හැප්පුනා බං 24 පැයම.- රස්තියාදු චූටි

කෙට්ටු උනාට මොකද බං චුට්ටක් ,
වෙට්ටු නම් අදාලම නැහැ මට ලෝකෙ උන්ගේ..
රට්ටු කවදත් ඕං කට්ටු කියලා ,
මට්ටු කරන්න හැදුවේ ,
දිස්නෙට බැබලෙනව පේන
පට්ටම චරිත තමයි මේ සමාජේ……

සැපට මොහොතක් හාන්සි වුණා නම් බං අපි,
දැනගනිං ඒ හොඳ හැටියට මහන්සි වෙලා බව.
පරාල ඇස් අස්සෙ හංඟන්
ඉඳිකටු වලට ඔච්චම් කරන උඹලගෙ ජීවිත,
එක වලාවට වැහිලා යන්නෙ බං
කලාවක් තියා රටාවක් වත්
ජීවිත පොතෙන් නොකියවපු නිසයි ඔන්න…..
මං නම් කවදත් හිතන්නේ බං
නොලැබිච්ච සමහර දේවල් අතර
ලැබිච්ච හුඟක් දේවල් මට තියනව කියලයි..
එහෙව් හිතක් පහල නොවෙන
බොලාට මේ සමාජෙ උන් කියන්නේ,
ලද දෙයින් සතුටු නොවෙන උන් කියලයි බං…
පුරවගන්න බැරි හිස් තැන් එක්ක
අපිත් හැප්පුනා බං 24 පැයම.
හැබැයි ඔරවගන්න ඕනි වෙලාවෙත් කලේ
බොලාගෙ හිත් හැදෙන්න හිනාවක්ම මවපු එක.
ඉතිං ………..,
රියන් 6 ට යනකම් වත්
පාඩුවෙ යන මේ ගමනට අකුල් නොදාපං බං.
අත පය එක්ක වැඩ කරන්න ඕනි,?
බොලාගෙත් ඔලුව.?
මං හැදුණොත් මට..
උඹ හැදුණොත් බොට..
#චූටියා .

NO COMMENTS

Leave a Reply