සපත්තු තැන තැන විසිරුණු නැති ගේ නම් දැන් පිරිසුදු

සපත්තු තැන තැන විසිරුණු නැති ගේ නම් දැන් පිරිසුදු

0 254
ලස්සන නිවෙසක් අප හැමෝගෙම සිහිනයක්. ඒත් කාර්යබහුල බව නිසා නිවෙස පිරිසුදු කරන්න වෙනම කාලයක් වැය කරන්න සිදු වෙනවා. මේ නිසා ඇතැම් නිවෙස් පිරිසුදු වන්නේ මාස කිහිපයකට වතාවක්.

තැන තැන විසිරුණු බඩු මුට්ටු, පිළිවෙළක් නැති බව නිවෙසට කැන්දන්නේ අවලස්සනක් වගේම තරහක්. නිවෙස මේ ආකාරයෙන් දුටු විට නිතැතින් ම කෝපයක් සිතට නැගීම අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා බඩු තැබීමේ දී ම පිළිවෙළකට ඒවා තබනවා නම් මේ කරදරයෙන් ඔබ මිදෙනවා.

සපත්තු කුට්ටම් කිහිපයක් තිබිය දී ඒවා සොයා ගන්නත් ඇතැම් විට වෙනම කාලයක් වැය වෙන්න පුළුවන්. ඇඳුමට ගැළපෙන්න සපත්තු දාන ඔබ සපත්තුවලට ගැළපෙන්න රැක් එකක් හදා ගන්න හිතුවේ නෑ නේද?

නිවෙසේ ඉඩ ඇහිරෙන්නේ නැති වෙන්න, අපතේ යන අවකාශයන්ගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන ලෙස අපට සපත්තු රඳවනයන් සකසා ගත හැකියි. අවශ්‍ය වන්නේ මඳක් නිර්මාණශීලීව සිතීම පමණයි. ඉඩකඩින් වැඩි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා වගේම මේ නිර්මාණවලින් නිවෙසට තවත් ලස්සනක් එක්කර ගැනීමටත් වැඩි නිර්මාණශීලීත්වයක් ඇති අයකුට පුළුවන්.

අප මේ ඉදිරිපත් කරන නිර්මාණ දෙස බලා ඔබේ නිවෙසට වැඩි ලස්සනක්, වැඩි පිළිවෙළක්, වැඩි පහසුවක් ගෙන දෙන නිර්මාණයක් සකසා ගැනීමට ආදර්ශයක් ලබා ගත හැකියි.

නිවෙසේ සොඳුරු බව පවතින්නේ ඔබ අතේමයි.

NO COMMENTS

Leave a Reply