නිවැරදි ඉරියව් පවත්වා ගනිමු.

නිවැරදි ඉරියව් පවත්වා ගනිමු.

0 93

දිනපතා විවිධ කාර්යයන් වල අපි නිරත වෙන අතර , ඒ යෙදෙන කාර්යය අනුව“සිරුර පවත්වා ගන්නා ආකාරය” ඉරියව්වක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

ඉරියව් ‍පහත සඳහන් පරිදි වර්ග කළ හැකිය.

මෙම ඉරියව් පවත්වා ගැනීම සඳහා පේශි වර්ග දෙකක් උපකාරී වේ.
 • ගුරුත්ව බලයට හිතකර ලෙස ක්‍රියාකරන පේශි.
 • ගුරුත්ව බලයට විරුද්ධව ක්‍රියාකරන පේශි.
ස්ථිතික ඉරියව් …

1.සීරුවෙන් සිටීම

 • ජාතික කොඩිය ඔසවන අවස්ථාවේදී සීරුවෙන් සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි.
 • සීරුවෙන් සිටීම ස්ථානගත ඉරියව්වකි.
 • අත් හා පාද සන්ධිවලින් ඍජුව, දෑතේ ඇඟිලි මිට මොලවා තබා ගත යුතුය.

2.පහසුවෙන් සිටීම


 • මෙහිදී සමබර සමතුලිතතාවයකින් සිට අත් හා පාද ඉහිල්ව තබා ගත යුතුය.
 • මෙයද ස්ථානගත ඉරියව්වකි.
 • සීරුවෙන් සිටීම ස්ථානගත ඉරියව්වකි.
සීරුවෙන් පහසුවෙන් හා සිත්සේ සිටීමේ ඉරියව් සම්මත චලන අනුසාරයෙන්ම ආචාර පෙළපාලියෙන්ද කළ යුතුය

හිඳ ගැනීම

 • හිස පුටුවේ හේත්තු වන ප්‍රදේශයෙන් ඉහළට සිටින සේ නිදහස්ව චලනය කිරීමට හා හැරවීමට හැකි අයුරින් කඳ පුටුවේ ඇන්ද මත මැනවින් හේත්තු කර සිටිය යුතුය.
 • පාද පතුල් පොළවේ මැනවින් ස්පර්ශ කර තබා ගත යුතුය.
ස්ථිතික ඉරියව්…

වැතිරීම

 1. මුනින් අතට , උඩුබැලි අතට, පැත්තට පහසු සේ වැතිරිය හැකියි.
 2. පිටේ හෝ පපුවේ නැම්මක් නොවේ.
 3. බෙල්ලේ පේශි ඉහිල්ව තිබිය යුතුය.

මෙම සියළුම ඉරියව් නිවැරදිව පවත්වා ගැනීමට පේෂි කාණ්ඩ රාශියක් උපකාරී වේ.

උදර පේශි, උකුලේ පේශි, වලලුකර හා පාදයේ පේශි , දණහිස දිග හැරීමට ආධාර වන පේශි, හිස ඍජුව තබා ගැනීමට ආධාර වන පේශි.

ස්ථිතික ඉරියව්…

වැතිරීම

දුර්වල ඉරියව් ඇති වීමට හේතු,

 • නින්ද හා විවේකය ප්‍රමාණවත්ව නොලැබීම.
 • පෝෂණ ඌණතා.
 • අධික පේශි විඩාව.
 • පෞරුෂ ගති ලක්ෂණ වල ඌණතා.
 • නොගැලපන ඇඳුම් හා පාවහන්..
 • දෛනික ජීවිතයේ කටයුතු.
ගතික ඉරියව්…

ඇවිදීම

 • පා ඇඟිලි පෙරට යොමුව සිටීම.
 • පාදයේ පිට සීමාව මත බර යොමු වීම.
 • ශරීරයේ බර විලුඹේ සිට ඇඟිලි වලට මාරු වීම.
 • පාද ඉනෙන් පෙරට හා පසු පසට පැද්දවීම.
ගතික ඉරියව්…

දිවීම

 • ශරීරය මදක් ඉදිරියට නැවී තිබීම.
 • වැලමිටෙන් නමන ලද අත් ඉදිරියට හා පසුපසට උරහිසෙන් පැද්දීම.
 • බර සැහැල්ලු ලෙස ඇඟිලි මතට මාරු වීම.
ගතික ඉරියව්…

පැනීම

 • ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහලට ගෙන යාම.
 • දෙපා පොළව මත වේගවත්ව තෙරපමින් ප්‍රතිවිරුද්ධ බලය ලබා ගැනීම.
 • ගුවනේදී කඳ සමබරව පවත්වා ගැනීම.
 • පතිත වීමේදී ඇඟිලි මත පතිත වන අතරට දනහිස් මදක් නවමින් බර පාලනය කිරීම.

 

උපුටාගැනීම

http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/mod/url/view.php?id=11163

NO COMMENTS

Leave a Reply