මගේ හිත මම අගුළු දා ගමි – සිහින සිතුවිලි

මගේ හිත මම අගුළු දා ගමි – සිහින සිතුවිලි

නොදන්නා හිත කිතිකවයි අද
මටත් නොහැගෙන විට සෙමින්
නුඹත් කවුරැද දන්නෙ නැතුවම
සිතත් විමසයි සෙනෙහසින්

අසම්මතයක පාන උණුසුම
සෙනෙහෙ එක්කම රග දෙමින්
මටත් නොකියම මගේ ලග හිද
දගකරන්නේ ඇයි හොරෙන්

මගේ සිත මත පිපුණු අරැණළු
කළු වළාවක අර්තයෙන්
වසා හෙට දින පියඹා යාවිද
කඳුළු එක්කර නෙත් වලින්

සිහිල් පවනක් සිසිල දෙන විට
ගතම පිබිදෙන හැගුමකින්
මගේ හිත මම අගුළු දා ගමි
නුඹට නොකියා මුව අගින්

Sihina Sithuwili

 

NO COMMENTS

Leave a Reply