බටහිර ලන්ඩන්හි ගින්නක්

බටහිර ලන්ඩන්හි ගින්නක්

0 112

බටහිර ලන්ඩනයෙන් ලැටිමර් මාර්ගයේ නිවාස සංකීර්ණයක ඇතිවූ ගින්න තවමත් පවතී.
ලැන්කැස්ටර් හි ග්‍රෙන්ෆෙල් ටවර් නිවාස සංකීර්ණයේ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති අතර ගින්න නිවීම සඳහා ගිනිනිවන භටයෝ 200කට ආසන්න පිරිසක් හා ගිනි නිවන රථ 40ක් යොදා ඇත.

ඇතුලේ පිරිස් සිරවී ඇති බවට වාර්තාවන අතර විශාල පිරිස් තුවාල ලබා ඇත. තවම එම සංඛ්‍යාවන් නිශ්චිතව ප්‍රසිද්ධ කර නැත.

ඇමරිකාවේ සැප්තැම්බර් 11 ප්‍රහාරය සිහිගන්වන ආකාරයට ගොඩනැගිල්ල ගිනිගනී. මෙය කඩාකප්පල් ක්‍රියාවක්දැයි තවම හඳුනාගෙන නැත.

NO COMMENTS

Leave a Reply