හිනාවෙන කොට
මගේ මැණිකේ
මතක්වෙනවා මට අනේ
මුල්ම මුල් දවස අර
අප දෙදෙන හමුවුන එදා

මගෙ ඇහැක් වැහුනා
මටත් නොදැනිම අම්මපා
මතකදැයි මන්දා එදා ගැන ඒ
මැණිකෙටත් මගෙ අම්මපා

වයස නම් ගිය බව ඇත්තයි
අපටවත් නොකියා රහසේ
තනිකමට අපට ඉන්නේ ඉතින්
අපි දෙන්න විතරයිනෙ දැන්

මැණිකෙ හිනහෙන කොට මේ තරම්
හැංගී හැංඟී ආදරේ වපුරමින්
සොඳුරු ප්‍රේමය කිතිකවා මගේ හිත
පිපෙනවා සුවඳැති මල් යලිත්

– ලොකුලියන කීර්ති

SHARE
Previous articleGabriella
Next articleBluline

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here