අහසම ගුගුරා වහින්න
මුව පෑ මිහිකත සිඹින්න
කනවැල අතහැර නටන්න
වියපත් මට ඉඩ හරින්න

සෙබල පුතේ නුඹ කවදා
මගේ සමීපෙට එනවා
එතකල් මං ඇවිදිනවා
වෙර ගෙන ජීවත් වෙනවා

දුවේ නුඹේ එක ඉකියක්
හදවත නැවතූ තරමක්
සමඟින් කණකොක් ලකුණක්
අහසේ ගැබ්බර කළුවක්

අප්පේ උහුලණු කෙලෙසා
අයියා කරමත එනවා
යුද්ධය මෙහෙ ඇරඹෙනවා
අහසෙත් විලාප නැගුවා

පොල් අතු වහලය සිඳදා
වැහි දිය පොලු ඇදහැළුනා
පෙරවූ කොඩියත් තෙමුනා
අහසත් කඳුලැලි හැලුවා

බල්ලොත් නොගනී වන්දිය
නොමැරණු කොල්ලට වන්දිය
හැම පෝයම නෑ කරුවල
බලහන් අයියා එනවද

– Tharushi Nawanjana Liyanachchi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here