උසස් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපකුලපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ. විශ්වවිද්‍යාල ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම සඳහා නොව ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදිය යුතු බව ඔහු තව දුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි
අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙරට විශ්වවිද්‍යාලවලට පසුගිය කාලය තුළ  ජාත්‍යන්තරයේ හිමි වී තිබූ තත්ත්වය මේ වන විට පහත වැටී ඇති බවයි
එය නැවත ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ඒම උපකුලපතිවරුන්ගේ වගකීමක් බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here