අවසන් මොහොතේ හෝ
නුඹලා සමඟ
එක්ව කල් ගෙවන්නට
මොහොතක් උදා
වේ යැයි
සිතා සිටියෙමි මම….
උදා නොවූ
ඒ මොහොත ගැන
රිදුමක් නැත්තේම නැත…….
තේරුම් ගත යුතුව ඇත….
මම සමඟම ඔබද…….,
වගකීමක් පැටව ඇත
මා කර මත…..
දමා යන්නට
නොහැක එය……..
පුංචි කෙළි කවට
සිනා මැද
අවුරුදු නැකතට
අන්දවා
හැඩ බලන්නට සිතූ
පුංචි පුතුගේ
අවුරුදු තෑග්ග
කඳවුරේ
මාගේ අල්මාරියේ
නිළ ඇඳුම්
තුළ
තනිව සැඟව යද්දී
දුකක් දැනී
කඳුළක් වැටුනා
පුත මට…..
මෙය අවාසනාවක් නොව
මාගේ
ලැබීමය…….
එසේ නොසිතුවහොත්
මාගේ සහෝදර සෙබළුන්ද
අවාසනාවන්ත යැයි සිතන්නට
සිදු
වන්නේය මට…..
දෙබිඩි සිතින්
සමු දෙන්නෙමි
මම…
මේ අලුත් අවුරුද්දටත්…..
ඔබට සුභ අළුත් අවුරුද්දක්
යැයි ඉත සිතින්
පතාගෙන…..
ඊළග වාරය
මාගේ විය හැක….
අමතක නොකරන්න……
මා නුඹලා සමඟම
සිටිනා බව…….

සිතික ජයතිලක නමින්…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here