පසුගිය සතියේ බ්‍රිතාන්‍ය රජ මාළිගය මගින් හැරී කුමරු හා ඇගේ පෙම්වතිය වන ඇමරිකානු නිළි මෙගන් මාර්කල් අතර විවාහය ලබන වසරේ සිදුවන බවට තහවුරු කිරීම නිසා බ්‍රිතාන්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙගන් අතුරුදන් වනු ඇති බවයි.

සාමාන්‍ය යෙන් රාජකීයයන්ට සපයන ආරක්ෂාව පදනම් කරගෙන මෙම මාධ්‍ය අනාවැකිය පළව ඇත. ලබන නත්තල් දින රාජකීය උත්සව වලට මෙගන් සහභාගී වනු ඇති නමුත් ඇය ඉන්පසු කිසිදු ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක පෙනී නොසිටිනු ඇතැයි කියැවේ. ඇයට විවාහයට සූදානම් වීමට මෙන්ම තම ඇමරිකානු පවුල සමග කාලය ගත කිරීමට මෙම කාලය අවශයව ඇතැයි වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here