අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේ අනිවාර්ය විෂයන් ප්‍රමාණය ඉදිරියේදී විෂයන් හයකට (06) සීමා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසයි. අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා එය සිදුකළ යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

එම ප්‍රධාන විෂයන්වලට අමතරව සියලු සෙසු විෂයන් ප්‍රායෝගික මෙන්ම දියුණු ඇගයීම් ක්‍රමයකට අනුව සැලසුම්කොට, විෂය මාලාවන්හි පුළුල් වෙනසක් ඉදිරියේදී සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here