නව සහ පැරණී නිර්දේශ යටතේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අද දිනයේ සිට ලබන 21 වන දින දක්වා විභාගය පැවැත් වේ.

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර විභාගය සදහා අපේක්ෂකයින් හය ලක්ෂ 88573 දෙනෙකු ඉදිරිපත් වී සිටින බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය

ඒ අතර පාසල් අයදුම්කරුවන් හාර ලක්ෂ 29,493 දෙනෙකු සහ බාහිර අයදුම්කරුවන් දෙලක්ෂ 59,080 දෙනෙකුත් වන බව සඳහන්ය

විභාග මධ්‍යස්ථාන 5116කදි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්විමට නියමිත අතර විභාග සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 536ක් පිහිටුවා ඇති බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය

 විභාගය සම්බන්ධයෙන් විමසීම් සිදුකිරීමට හා පැමිණිලි කිරීම සදහා 1911 ක්ෂණික දුරකථන අංකයට හෝ  පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාවේ 0112 784 208 , 0112 784 537,  0113 188 350 යන දුරකථන අංකවලට ඇමතිය හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here